เวลา

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.watkarn.org/

http://www.109wat.com

 

ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

พระเอกลักษณ์  อธิจิตฺโต

  เกิดวันอาทิตย์  ที่ 14 สิงหาคม ปี 2531 มะโรง  การศึกษา  นักธรรมชั้นโท  พุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่่ 57 มจร. สาขา  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / ครูพิเศษ

 

 

พระศุภรัตน์  สุเมโธ

  เกิดวันเสาร์  ที่ 3 ธันวาคม  ปี 2531 มะโรง  การศึกษา  นักธรรมชั้นเอก  พุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 57 มจร.  สาขา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / ครูพิเศษ

 

 

 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 686  แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170

© copyright by WatKarnjanaSinkhars All Right Reseved

Free Web Hosting