เวลา

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.watkarn.org/

http://www.109wat.com

 

ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาวัด

 

     วัดกาญจนสิงหาสน์เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาแต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและปีที่สร้าง เดิมชื่อ วัดทอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ วัดนี้ทรุดโทรมลงอย่างมาก สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีโปรดให้สร้างกุฏิขึ้น ๓ คณะ คือ คณะกลาง สร้างเป็นกุฏิชนิด ๔ ห้อง ปลูกขวางทิศเหนือกับกุฏิชนิดแถว ๒ แถว แถวละ ๖ ห้อง โดยมีหอฉันอยู่ตรงกลางและสร้างหอระฆังไว้ด้านหน้า ส่วนคณะตะวันออกและคณะตะวันตก สร้างเป็นหอฉันขวางทางทิศเหนือทั้ง ๒ คณะ ทางทิศใต้ สร้างหอพระไตรปิฏกอยู่ติดกับกำแพง นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างศาลาการเปรียญไว้ริมคลองหน้าพระอุโบสถ ศาลา ๓ และศาลา ๒ หลัง หลัง หนึ่งตั้งอยู่หน้าปรก อีกหลังหนึ่งอยู่ข้างศาลาการเปรียญทางทิศตะวันออก พร้อมทั้งโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอื่น ๆ จนครบบริบูรณ์

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ให้บูรณฏิสังขรณ์เพิ่มเติม แล้วทรงสถาปนาวัดทองขึ้นเป็นพระอารามหลวงทั้งยังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารีอีกด้วย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วัดทอง ว่า วัดกาญจนสิงหาสน์ ต่อมาใน พ.ศ. 2406 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์แล้วลงรักปิดทองพระประทานและฐานชุกชี นับจากนั้นมาก็ไม่ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อีกทำให้เสนาสนะชำรุดทรุดโทรมและหักพังลงเป็นส่วนมาก มีเพียงพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และศาลาสามหน้า ที่ยังคงเป็นรูปเดิมอยู่

 

 

โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา

 

  โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2534 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา

 

 

 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 686  แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170

© copyright by WatKarnjanaSinkhars All Right Reseved

Free Web Hosting